จัดทำ SEO

โฆษณาออนไลน์ กับ Google Adword
ติดหน้าแรก Google เพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างได้ผล

1 เดือน
3000 บาทต่อเดือน
ค่าบริการ 1,000 บาท
ไม่จำกัด จำนวน Keywords
ให้คำแนะนำ & วิเคราะห์ keywords
จัดทำ Report ทุก 7 วัน
(ค่าคลิก ปรับเพิ่มได้ตามต้องการ)
 
3 เดือน
5000 บาท ต่อเดือน
ค่าบริการ 2,000 บาท
ไม่จำกัด จำนวน Keywords
ให้คำแนะนำ & วิเคราะห์ Keywords
จัดทำ Report ทุก 7 วัน
(ค่าคลิก ปรับเพิ่มได้ตามต้องการ)
* บริการจัดทำเว็บไซต์ฟรี 1 เว็บไซต์ / 1 หน้า
6 เดือน
5000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน
ค่าบริการ 2,000 บาท
ไม่จำกัด จำนวน Keywords
ให้คำแนะนำ & วิเคราะห์ Keywords
จัดทำ Report ทุก 7 วัน
(ค่าคลิก ปรับเพิ่มได้ตามต้องการ)
* บริการจัดทำเว็บไซต์ฟรี 1 เว็บไซต์ / 3 หน้า
1 ปี
5000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน
ค่าบริการ 2,000 บาท
ไม่จำกัด จำนวน Keywords
ให้คำแนะนำ & วิเคราะห์ Keywords
จัดทำ Report ทุก 7 วัน
(ค่าคลิก ปรับเพิ่มได้ตามต้องการ)
* บริการจัดทำเว็บไซต์ฟรี 1 เว็บไซต์ / 5 หน้า